Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 278 018 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Narodowe Siły Zbrojne w obliczu czerwonego zniewolenia

środa, 30 grudnia 2009 13:07
Nakładem Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL wyszła oczekiwana praca autorstwa prof. Mirosława Piotrowskiego „Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947". NSZ na w tym regionie sformowały się na przełomie listopada i grudnia 1942 r., a od połowy 1944 r. stanęły przed nowym wezwaniem - aktywności w ramach tzw. „Polski Lubelskiej". Zauważyć należy, iż na płaszczyźnie geopolitycznej oraz ideowej narodowcy od samego początku głosili koncepcje dwóch wrogów. Po przegranej narodowo-socjalistycznych Niemiec, zwróciły się przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, realizowanemu przez Związek Sowiecki wraz z „polskimi" komunistami.

Omawiana publikacja jest pierwszym monograficznym ujęciem dziejów Narodowych Sił Zbrojnych na tym terenie po II wojnie światowej (wcześniej M. Piotrowski  m.in. opublikował przyczynek do działalności Stronnictwa Narodowego - będącego w dużej mierze zapleczem politycznym NSZ: patrz. Stronnictwo Narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1944-1947, [w:] Ojczyzna i Wolność. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin , red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. Ziółek, Lublin 2000 s. 603-623). Dzieje tej formacji z okresu niemieckiej okupacji też nie są do końca zbadane. Z tym tematem pierwszej połowie lat 90-tych zmierzył się Marcin Zaborski (patrz: Okręg Lubelski Narodowych Sił Zbrojnych, [w:] Narodowe Siły Zbrojne, Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych, red. P. Szucki, Warszawa 1994, s. 179-237), który jedynie zarysował zagadnienie ukazując główne aspekty tego tematu. Praca Mirosława Piotrowskiego jest podzielona na dwie zasadnicze części: opracowanie oraz słownik zawierający 870 biogramów żołnierzy NSZ aktywnych po 1944 r. na badanym terenie.

 

Opracowanie zasadnicze składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym autor przedstawia: genezę zarys działalności NSZ w Okręgu Lubelskim podczas II wojny światowej. Drugim rozdziale ukazuje odbudowę struktur NSZ po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie a także obsadę Komendy Okręgi III (XVI) Lublin oraz komend powiatowych, jak również analizę liczebności oddziałów w poszczególnych rejonach Okręgu. Niezwykle ważny a zarazem najciekawszy jest rozdział trzeci w którym Mirosław Piotrowski przedstawia akcje bojowe narodowego podziemia zbrojnego. W tym miejscu na szczególną uwagę zasługuje opis dotychczas niewyjaśnionej egzekucji, dokonanej 6 czerwca 1945 r. przez oddział NSZ pod dowództwem Mieczysława Pazderskiego ps. „Szary" na ludności ukraińskiej kolaborującej z komunistami i na konfidentach UB/NKWD we wsi Wierzchowiny. Ostatni rozdział wykracza nieco poza cezurę zawartą w tytule pracy, opisuje on inwigilacje i rozpracowanie przez Urząd Bezpieczeństwa środowiska NSZ aż do lat pięćdziesiątych, a niekiedy sześćdziesiątych XX w.

 

Lubelskie zbrojne formacje narodowe oznaczono jako Okręg III (XVI) NSZ, który swoim zasięgiem obejmował środkowo-południową cześć dawnego województwa lubelskiego. Według dotychczasowych ustaleń i relacji w okresie II wojny światowej na Lubelszczyźnie walczyło około 6 tysięcy żołnierzy NSZ. Bazując na nie do końca kompletnych danych sporządzonych przez komunistyczną bezpiekę ustalono nazwiska około 1300 żołnierzy tej formacji, którzy walczyli z sowieckim okupantem w latach 1944-1947. Z opisywanych działań dywersyjnych NSZ wynika, iż głównym ich celem była likwidacja posterunków UB i MO oraz nadgorliwych funkcjonariuszy bezpieki w terenie. W ten sposób zamierzano zmniejszyć ucisk ludności polskiej oraz ukazać siłę podziemia narodowego. Część prowadzonych akcji specjalnych narodowcy koordynowali z innymi formacjami zbrojnymi, działającymi na tym terenie, przed wszystkim z AK a następnie WiN.

 

Praca Mirosława Piotrowskiego, napisana jest w głównej mierze na aktach obecnie przechowywanych w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej, ukazuje znaczenie tej formacji i jej rolę wśród innych oddziałów niepodległościowego podziemia zbrojnego na Lubelszczyźnie oraz formy zwalczania eNeSZetowców przez uzurpatorską władzę komunistyczną. Autor we wstępie zaznacza „Poznanie skali [badanego - przyp. red.]  zjawiska stanowi znakomity punkt odniesienia do szerszych badań nad działalnością NSZ...". - miejmy nadzieje, że na kolejne publikacje poświecone BOHATEROM WOLNEJ POLSKI - nie będziemy musieli długo czekać.

 

Maurycjusz

 

Mirosław Piotrowski, „Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947", Lublin 2009, ss. 399.

www.endecja.pl

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Życie i śmier dla Narodu

środa, 30 grudnia 2009 12:42
Życie i śmierć dla Narodu.
Antalogia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku
 pod redakcją
Arkadiusza Mellera i Patryka Tomaszewskiego" 


Zamówienia 25zł plus 5 zł za przesyłkę prosimy kierować na poniższe maile :
antykomunizm@o2.pl oraz
partykt@o2.pl

 

Wstęp

Narodowy-radykalizm w okresie międzywojennym - historia i zarys myśli politycznej

 

U genezy Obozu Narodowo -Radykalnego

Deklaracja Ideowa Obozu Wielkiej Polski [w:] Wytyczne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospodarczej, Warszawa 1932

Włodzimierz  Sznarbachowski , Nasz radykalizm, Akademik Polski, nr 2, 10 październik 1933 r.

Deklaracja Obozu Narodowo-Radykalnego, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 13, 15 kwiecień 1934 r.

Co każdy młody Polak wiedzieć powinien?, Warszawa 1932

Wytyczne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospodarczej, Warszawa 1932

 

Wytyczne programu narodowo-radykalnego

Zasady programu narodowo-radykalnego, Warszawa 1937

Deklaracja Związku Niezależnej Młodzieży Narodowej w Wilnie

Jan Płoński, Nasze historyczne zadania, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne,  nr 11, 1-8 kwiecień 1934 r.

Marian Reutt, Misja dziejowa Polski, Ruch Młodych Nr 1, styczeń 1938

 

Obóz narodowo-radykalny na tle współczesnych nacjonalizmów europejskich

Stanisław Grzelecki, Narodowy radykalizm na tle współczesnych doktryn nacjonalistycznych, Nowy Ład. Miesięcznik polityczny, nr 4, sierpień 1938 r.

Jan Korolec, Szukanie własnych dróg, Nowy Ład. Miesięcznik polityczny, nr 1, sierpień 1935 r.

Stanisław Grzelecki, Zasada przywództwa das Fuhrerprinzip, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, sierpień 1939 r.

Mateusz Liwski, Zwycięski faszyzm, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 2, 28 stycznia 1934 r.

 

Miejsce Kościoła w doktrynie narodowo-radykalnej

Tadeusz Gluziński, Naród i Kościół, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 7, lipiec 1937 r.

Wojciech Kwasieborski, O naczelny ideał nacjonalizmu polskiego, Ruch Młodych, nr 12, grudzień 1936 r.

Katolicki nacjonalizm, Ruch Młodych, nr 5, maj 1937 r.;

Wiktor Martini, Praca i kapitał w świetle encyklik papieskich, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, sierpień 1939 r.

 

Naród

Stanisław Grzelecki, Co to jest naród?, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1,  styczeń-marzec 1938 r.

Bolesław Piasecki, Walka na dwóch frontach, Warszawa 1938

Wojciech Wasiutyński, Naród rządzący, Warszawa 1935

 

Ustrój państwa

Juliusz Sas Wisłocki, Wizja Wielkiej Polski (fragmenty ustrojowe), Warszawa 1934

Włodzimierz Sznarbachowski, Państwo totalne. Problem władzy, Przełom. Narodowo-Radykalny Miesięcznik Programowy, nr 3, 1938 r.

Jan Korolec, Wizja nowego ładu, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 2, październik 1935 r.

Tadeusz Gluziński, Elita, czy szary człowiek?, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny,   nr 1 (3), sierpień 1935 r.

Ks. Jerzy Pawski, Polska na tle tendencji totalnych, Pro Christo, nr 10, październik 1937

I.M. Bocheński, Listo do redakcji „Prosto z mostu", Prosto z Mostu,, nr 8, 6 luty 1938

 

Ustrój gospodarczy państwa

Wojciech Zaleski, Polska bez proletariatu, Warszawa 1937

Stanisław Kęmpiński, Istota przebudowy społecznej, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 3, maj-lipiec 1938 r.

Marian Reutt, O inicjatywie prywatnej, Ruch Gospodarczy, nr 6, 15 czerwca 1937 r.

Jan Grabowski, Religia i ekonomia, Ruch Gospodarczy, nr 6, 15 czerwca 1937 r.

My nowy zbudujemy ład, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 1, 5 czerwca 1933 r.

Włodzimierz Daniłowicz, Narodowy ustrój gospodarczy. I. O ustroju narodowym w ogólności, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 2, 20 czerwca 1933 r.

 

Kwestie społeczne

Bolesław Piasecki, Duch czasów nowych, a Ruch Młodych, Warszawa 1935

Tadeusz Miączyński, Młode pokolenie wsi, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny,   nr 4, sierpień 1938 r.

Kwestia kobieca, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 4, 20 lipca 1933 r.

Maria Sucheni-Rutkowska, Rodzina, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 4, maj 1936 r.

 

Mniejszości narodowe

Tadeusz Gluziński, Sprawa ukraińska, Warszawa 1937

Franciszek Stoch, Zbilansujmy, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 12, grudzień 1937 r.

Likwidujemy Żydów , Polska Narodowa, 26 czerwiec  1938, nr 29

Jan Korolec, Trzeba usunąć największą przeszkodę!, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, grudzień 1935 r., nr 4

Tadeusz Wojnar, Etapy rozwiązania kwestii żydowskiej, Ruch Młodych, nr 6, czerwiec 1937 r.

 

Varia

Prawa obozowca, Kalendarz narodowo-radykalny 1939, Warszawa 1939

Wywiad z Bolesławem Piaseckim, Falanga, 1939, nr 3

Jan Jodzewicz, Henryk Rossman, Nowy Ład, 1937, nr 5

Mieczysław Suchocki, O nowy typ przywódcy, Głos. Dwutygodnik Polskiej Myśli Narodowej, nr 9, 12 lipca 1935 r.

Michał Pawlikowski, Nacjonalizm i katolicyzm, Głos. Dwutygodnik polskiej myśli narodowej, nr 1, 12 stycznia 1936

Jan Mosdorf, Potężna rwie fala, Sztafeta. Tygodnik Narodowo-Radykalny, nr 18 (24), 21-28 maj 1934 r.

Pieśń, Sztafeta. Tygodnik Narodowo-Radykalny, nr 18 (24), 21-28 maj 1934 r.

Kajetan H. Stolaryski, Marsz ,,Jasnych Koszul", Sztafeta. Pismo narodowo-radykalne,    nr 5, 14 grudnia 1933 r.

Pieśń bojowa, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 5 (11), 18 luty 1934 r.

 

Ważniejsze opracowania naukowe dotyczące ONR, RNR „Falanga",ONR „ABC"

www.piasecki.bloog.pl


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

17 - Cywilizacja Czasów Próby nr 2. Już w sprzedaży!

środa, 30 grudnia 2009 12:34


Spis treści:
(Redakcja) Public Renacjonalizm - s. 1
 (Bartosz Biernat) Naród - s. 2
 (Redakcja) Eurodebil 2009 - s. 4
 (Zbigniew Lignarski) Paradoksy idei - s. 5
(Marzena Dobner) Narodowy ekologizm? (Zarys problematyki) - s. 7
 (Dominik Mikuła) Materializm - s. 13
 (Wojciech Trojanowski) Ameryka Południowa - narodowe przebudzenie czy czerwony come back? - s.15
 (Bartosz Biernat) Ekonomia chrze cijań ska a kapitalizm - s. 17
 (G.K. Chesterton) Do Hilarego Belloca - s. 19
 (Pius XI) Odezwa do Narodu Polskiego - s. 20
 (Michał Wojtkowiak) Niezwyci ężony Bohater Chrystusowy - ś w. Andrzej Bobola - s. 22
 (Tomasz Gosiewski) Odwaga - s. 23
 (Marek Zacharyasz) Od Obozu Wielkiej Polski do Narodowych Sił Zbrojnych - s. 24
 (G.K. Chesterton) Rycersko ść - s. 29
 (Zbigniew Lignarski) - Autor i jego dzieło. „Kochanek Wielkiej Niedź wiedzicy" Sergiusza Piaseckiego jako manifest przeciw społecze ństwu konsumpcyjnemu - s. 31

www.archipelag.org.pl
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Eurodebil 2009

środa, 30 grudnia 2009 12:27
Umysłowe ograniczenie, prowadzące prostą drogą do duchowego serwilizmu, jest tak bardzo powszechne u ludzi, którzy rządzą III Rzeczpospolitą, że jawi się nam zwykle jedynie jako tragiczny i smutny fakt. Zapominamy często, że „nasi władcy" to tylko małe przestraszone robaczki, które wypinają pierś i układają gotowe wypowiedzi, kiedy tylko zobaczą choćby namiastkę mikrofonu lub kamery.

Patrząc na to ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, możemy się jedynie śmiać z ich eurodebilizmu, z ich żenującego przedstawienia, w którym sami do końca się nie orientują, z ich doprawdy zabawnego wyścigu szczurów, w którym sami sobie nawzajem odgryzają swoje zakute łby. My - polscy nacjonaliści - zepchnięci przez nich do roli ogolonych na łyso idiotów z puszką piwa jako substytutem patriotyzmu, możemy spokojnie i z uśmiechem na ustach obserwować działalność tych oświeconych, europejskich, wielkich umysłów XXI wieku. Polecamy jednak nie czynić tego zbyt długo, gdyż kontakt z ludźmi mającymi papkę zamiast mózgu grozi zarażaniem. Dobrze, koniec żartów. Czas ich zabić. Śmiechem. Pismo „17 - Cywilizacja Czasów Próby" we współpracy z portalem nacjonalista.pl organizuje znany i kochany konkurs na szacownego Eurodebila 2009 roku. Ponieważ przyznanie tej nagrody za całokształt radosnej twórczości niszczenia naszej Ojczyzny w iście kretyńskim stylu przypadałoby na zbyt wiele makówek, prosimy o nadsyłanie propozycji konkretnych zachowań i wypowiedzi „naszych" rządzących na adres mailowy: 17@nop.org.pl. Redakcja będzie wdzięczna za każdego maila, choć zdajemy sobie sprawę, że lista kandydatów jest długa i silnie obsadzona. Cóż, oni uwielbiają się ścigać. A zatem: start!

nacjonalista.pl & "17!"


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Okiem Narodowca 21.12-27.12.2009

środa, 30 grudnia 2009 12:24
Okiem Narodowca
Poniedziałek 21.12.2009
Polska ambasada w Rzymie po raz kolejny zmuszona była protestować przeciwko nazywaniu hitlerowskiego obozu w Auschwitz „Polskim obozem koncentracyjnym". To nie pierwszy raz, kiedy włoskie media dopuszczają się tego krzywdzącego dobre imię Polaków określenia. Tym razem pojawiło się one we włoskim radiu RAI. Andrzej Olechowski, agent PRLowski, były członek i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej ogłosił, iż będzie kandydował do najbliższych wyborów prezydenckich. O fotel głowy państwa będzie starał się jako niezależny bezpartyjny kandydat. Olechowski w wyborach prezydenckich startował już 2000 roku, zdobył wtedy 17,3 % głosów. Naszdziennik.pl donosi o fatalnym stanie polskiej armii. Według portalu w przypadku zagrożenia wojennego Polska nie będzie w stanie skutecznie się obronić. To zadziwiające jak polscy politycy nie umieją wyciągać wniosków z historii i po raz kolejny szachują naszym bezpieczeństwem, więcej na ten temat pod adresem:
Taka armia nas nie obroni

Wtorek 22.12.2009
Trwa protest głodowy pracowników spółki PKP Przewozy Regionalne. "Powodem podjęcia tak radykalnych działań przez protestujących jest dokonywanie przez pracodawcę wypowiedzeń umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Ponadto wypowiedzeń umów o pracę dokonuje się z celowo pomijaną procedurą zwolnień grupowych, bez jakichkolwiek odpraw czy programów osłonowych dla zwalnianych pracowników pomimo zamiaru dokonania wypowiedzeń dla ponad 1,5 tysiąca pracowników w spółce" Mimo strajku głodowego, kolejarze lekceważeni są przez zarząd spółki, gdyż od tygodnia żadna „osobistość" nie pofatygowała się, aby porozmawiać ze związkowcami. W ramach solidarności z kolegami, kolejarze z Katowic w poniedziałek zablokowali tory na 45 minut. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski ogłosił, że za sprawą zlecenia kradzieży napisu „Arbeit macht frei" nie stał obywatel Polski. Tym samym Kwiatkowski nie chciał powiedzieć jakiej narodowości był zleceniodawca kradzieży, podkreślił jednak, iż była ona przygotowana od dawna i nie wykluczył kolejny aresztowań w tej sprawie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się do rządu Donalda Tuska o obronę praw Polaków na Litwie. Jak twierdzą politycy sytuacja naszych rodaków jest zła i wciąż się pogarsza. Polacy są dyskryminowani mimo iż w rejonach wileńskim i solecznickim, stanowią 60-80% mieszkańców. Jako główne przykłady dyskryminacji polskiej mniejszości na Litwie Czarnecki wymienił zamykanie polskich szkół, odmowę władz używania dwujęzycznych nazw miejscowości zamieszkiwanych w większości przez Polaków oraz problemy ze zwrotem polskich majątków na Wileńszczyźnie.

Środa 23.12.2009
Ministerstwo kultury zamierza znieść zakaz łączenia bibliotek z innymi instytucjami - informuje "Nasz Dziennik". Według gazety, może oznaczać to likwidację wielu bibliotek, zwłaszcza w małych miejscowościach. Zaskakujące, że w czasach, gdy zanika czytelnictwo książek, rząd zamiast zapobiec temu procesowi chce zamykać biblioteki. Jeśli ustawa wejdzie w życie to będzie to kolejny krok do ogłupienia społeczeństwa i uczynienia go jeszcze bardziej podatnym na wpływy mediów i polityków.

Czwartek 24.12.2009
Rzeczpospolita przedstawiła na łamach swojej gazety najnowsze sondaże dotyczące wyborów prezydenckich. Na Donalda Tuska chce głosować 27% społeczeństwa, na obecnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego 13% zaś na Włodzimierza Cimoszewicza 14%. Sondaż, ten utwierdza tylko w przekonaniu, że Polacy nie dorośli do demokracji, skoro kłamca do spóły z PZPRowcem otrzymaliby ponad 40% głosów. Inicjatywa Społeczna Porozumienie Rawskie zorganizowała pikietę pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Organizacja protestowała przeciwko działalności wydziałów rodzinnych sądów, które odbierają dzieciom prawo do wychowania w rodzinie a rodziców pozbawiają naturalnego prawa wychowania potomstwa. Wydziały rodzinne nie przestrzegają w Polsce podstawowych naturalnych praw człowieka i prawa dziecka zapisanych w obowiązujących Polskę konwencjach - napisano w petycji Porozumienia odczytanej podczas pikiety. Organizacja twierdzi, że w przypadku separacji rodziców, dziecko zwykle ma ograniczane swoje prawo do bycia wychowywanym przez obojga rodziców. Przewodniczący Porozumienia, Rafał Dobrowolski powiedział, że Polska jest jedynym krajem w Europie zachodniej, w którym nie ma opieki równoważnej, czyli takiej, w której oboje rodzice mają takie same prawa do dziecka. Jeden z uczestników Waldemar Kalinowski zapewnił, że protest miał charakter pokojowy i apolityczny. - Nie chcemy nikomu zakłócać spokoju, jesteśmy tutaj bo nie możemy być ze swoimi dziećmi- dodał. (za wp.pl)

Piątek 25.12.2009
Polska agencja prasowa opublikowała wywiad z Donaldem Tuskiem. Premier Rzeczpospolitej mówi o planach refundacji części leków i planach ratowania polskich szpitali. Tusk planuje w 2010 przekształcić kilkadziesiąt szpitali w spółki, ma to nas kosztować 360 mln. złotych, ciekawe czy tak kosztowna reforma przyniesie skutek, a nasze pieniądze znów nie pójdą w błoto? O ile na obiecanki Tuska ludzie się już uodpornili, to jego wyrachowanie daje dopiero o sobie znać. Problem rosnącego bezrobocia w Polsce skwitował słowami: słuchajcie, i tak jesteście w sytuacji naprawdę lepszej, niż ktoś, kto stracił pracę w wieku lat 50 i nie ma uprawnień emerytalnych - dodał jednocześnie premier. Jak ocenił, "póki w Polsce będziemy mieli do czynienia z bezrobociem, to jednak młody i wykształcony ma stosunkowo największe szanse, nawet jeśli nie od razu wejdzie na rynek pracy. Faktycznie pocieszające... pytanie tylko, gdzie tu pomysł na rozwiązanie problemu?

Sobota 26.12.2009
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Jan Dyduch wzywa do obrony Krzyża. W liście do wiernych duchowny odniósł się do skandalicznego wyroku Trybunału w Strasburgu z 3 listopada, na mocy, którego nakazano zdjęcie krzyży w salach szkolnictwa publicznego we Włoszech. Duchowny zauważył, że zawsze tam, gdzie deptano wolność i godność człowieka, ściągano także krzyże, zaś czasom „odwilży", połączonych z okresowym przywracaniem wolności, towarzyszyło ponowne wieszanie krzyży - napisał. Ks.Dyduch zaalarmował o smutnym fakcie aktywność środowisk dążących do zniesienia Krzyży również w Polsce, apelując tym samym o obronę tego jakże ważnego dla chrześcijan symbolu religijnego.

Niedziela 27.12.2009
Po Nowym Roku, najprawdopodobniej jeszcze w styczniu, senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się przygotowaniem projektu ustawy wznawiającej nadawanie Krzyża Armii Krajowej. Odznaczenie to zaprzestano nadawać ponad 10 lat temu. Na etapie prac legislacyjnych jest natomiast w sejmie prezydencki projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Zakłada on "uhonorowanie i otoczenie szczególną opieką osób najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, które narażając swoje życie i zdrowie walczyły zbrojnie o jej niepodległość i suwerenność". Projekt przewiduje, że status weterana mogłyby uzyskać m.in. osoby, które brały udział w walkach o niepodległość lub o ustalenie granic Polski do 8 maja 1945 r. lub po tym dniu uczestniczyły w walce zbrojnej z reżimem komunistycznym na terytorium kraju w jego granicach sprzed 1 września 1939 r. i w granicach powojennych. Weterani poza comiesięcznym dodatkiem w wysokości 200 zł, mieliby prawo do refundacji kosztów leków, dostęp poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych oraz ulgi przy korzystaniu z komunikacji miejskiej. Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu odbyło się w styczniu 2009 r. (za wp.pl)

G. ONR Łódzkie
www.onr.h2.pl
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 18 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  87 726  

Kalendarz

« grudzień »
pn wt śr cz pt sb nd
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

O mnie

Świdnica

Kontakt:

nacjonalista.swidnica@wp.pl

lub

onr@vp.pl

O moim bloogu

"Jestem Polakiem - więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka." Roman Dmowski

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Forum Narodowiec.com.plr __________________ Deklaracja członkowska Narodowych Sił Zborjnych. Należy ją wypełnić własnoręcznie, podpisać i razem z CV wysłać na adres: Związek Żołnierzy NSZ skr. pocztowa nr 1013 20-050 Lublin 8: BANER ANW IN14 AutonomPl Altermedia RSA radicalinfo Nrstreetart __________________

Statystyki

Odwiedziny: 87726
Wpisy
  • liczba: 162
  • komentarze: 396
Galerie
  • liczba zdjęć: 62
  • komentarze: 11
Punkty konkursowe: 967
Bloog istnieje od: 3445 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl